Posts

Showing posts from February, 2022

ლოგისტიკის შემადგენელი კომპონენტები

Image
სანამ ლოგისტიკის შემადგენელ კომპონენტებზე და მათ როლზე დავიწყებდეთ საუბარს აუცილებელია პასუხი გავცეთ კითხვას - საერთოდ რა არის ლოგისტიკა? რა თქმა უნდა, არსებობს ლოგისტიკის არაერთი განმარტება და სახელმძღვანელო. დღეს ის ცალკე დისციპლინად არის ჩამოყალიბებული და სპეციალურ თუ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ისწავლება. არსებობს ზუსტი ცნობები თუ როდის ჩაეყარა მას საფუძველი და რა ეტაპები ჰპოვა მან თავის განვითარების გზაზე. თუმცა ჩვენი გამოცდილების გათვალისწინებით, ვეცდებით ჩვენეული ფორმულირება და პრაქტიკული ხედვა მივცეთ მას და განმარტებათა არსებულ ნომენკლატურას კიდევ ერთი - Logistics Solutions- ისეული შევმატოთ. მაშ ასე, მიგვაჩნია, რომ „ლოგისტიკა არის რაიმე პროდუქტის წარმოებიდან მის მომხმარებლამდე მიწოდებას შორის არსებულ ქმედებათა და ოპერაციათა მწყობრი ჯაჭვი, სადაც ყველა რგოლის სიმყარე და სიმტკიცე თანაბრად მნიშნელოვანია“. დღევანდელ ბლოგში შევეცდებით ზედმიწევნით და ზუსტად ჩამოვთვალოთ ეს რგოლები, ანუ შემადგენელი კომპონენტები, და განვმარტოთ ჩვენ მიერ დანახული ლოგისტიკა. ნებისმიერი

Components of Logistics

Image
Before starting the discussion about components of Logistics and their roles, let’s once again recap what does logistics means in its essence. No doubt there already are lots of definitions and literature around it. Today it goes as a separate discipline and is studied at colleges or even universities. We know exactly when logistics appeared and how it developed. However, based on our challenges and experience of years, we would like to dare and share our vision, thus adding into the long list of interpretations one more – those of Logistics Solutions.   So, for us: "Logistics is a systematically ordered chain of actions and operations following post-production of a merch until its final sale, where solidity and steadiness of each chain link are equally important."   In today’s blog, we will try to list in detail all these links, or components if you will, and explain Logistics as we see it.   After being manufactured, each product needs to be delivered to the c

პრაქტიკული ლოგისტიკა

Image
გასული ნახევარი წლის განმავლობაში, ჩვენ შემოგთავაზეთ ბლოგების სერია, სადაც შევეცადეთ გვეჩვენებინა საქართველოს ის უპირატესობები, რომლებიც ჩვენ ქვეყანას ლოგისტიკური სფეროს განვითარებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილად აქცევს. ეს იყო გეო-პოლიტიკური და სტრატეგიული ხედვების ნაკრები საქართველოსა და ფართო რეგიონის შესახებ. ამჯერად კი გადავწყვიტეთ ინდუქციის პრინციპით თეორიული საკითხებიდან დავიდეთ ტექნიკურ დეტალებამდე და ვისაუბროთ ლოგისტიკაზე როგორც საქმიანობაზე. გვსურს შევიხედოთ ლოგისტიკის სამზარეულოში, ვნახოთ მისი თითოეული ასპექტი და შევეცადოთ მისი სწორად მართვა, რამეთუ მხოლოდ გამართული ლოგისტიკა განაპირობებს ნებისმიერი კომერციული საქმიანობის წარმატებას. ლოგისტიკა როგორც ტერმინი, მეცნიერება და პრაქტიკული საქმიანობა სამხედრო სფეროდან მომდინარეობს და უზარმაზარი მოცულობის ტვირთების ერთი წერტილიდან მეორე წერტილში გადასროლას ნიშნავს. ტყუილად არ ამბობენ, რომ ხშირ შემთხვევაში ზუსტად რომ სწორი ლოგისტიკა განსაზღვრავს ომის მოგება-წაგების საკითხს. ასევეა თანამედროვე ბიზნესსა და ეკონომიკაშიც. ლოგი

Practical Logistics

Image
Last year, we commenced our Blog series, where we tried to show you those advantages of Georgia that make it one of the best places for logistics to flourish . It was a brainstorming and accumulation of our strategic views a bout Georgia and the wider region around it. As for now, we decided, to descend from the general theories to mere technical details and talk about logistics as a craft. We would like to take a look inside the logistics, see each of its aspects and try to understand its mechanisms. Every commercial activity can be successful only with a well-organized logistics. Logistics as a concept, science or practical work derives from military. It meant a displacement of a huge amount of cargo from point A to point B that always bared strategic importance. That is why they used to say that in most cases outcome of a battle and even a war is up to a well-planed logistics. The same happens in modern business and the economy. A well-run logistics determine the f